Kontakt:

TVSports 25-344 Kielce
ul. Plac Moniuszki 2b
tel 608 368-683
tvsports@tvsports.pl
marketing@tvsports.pl

 

WYŚLIJ FORMULARZ

Email:
Temat:
Wiadomość:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (NolemPro ul. Plac Moniuszki 2b )
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zapytania
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zapytania
Back to top